Hantverket

Publicerad: 26 augusti 2014

Tänk om det sitter en blivande kyrkomusiker bland något av barnen i kyrkbänken! Vi sår idag, men vet inte vad skörden blir i framtiden. Med ett gott hantverk kan, (och skall!) vi bygga för framtiden. Det gäller att ha blicken fäst både bakåt och framåt.

Septembernumret av KMT handlar en del om hantverk och att vi ibland måste försöka tänka långt. Våra tre artiklar handlar alla var och en på sitt sätt om blicken bakåt in i framtiden.

Välkommen till KMT nr 9 som kommer fredagen den 5 september!

Kerstin Odeberg
tf redaktör