Gott Nytt År!

Publicerad: 8 januari 2015

KMT nr 1 2015 ser dagens ljus torsdagen den 15 januari. Med uppmaningen “Tag plats” inleder förbundsordföranden året. Hon talar vidare om att komma samman och lyssna till varandras åsikter och ståndpunkter. Först då uppnår vi ett gott resultat.

2015 blir ett spännande år i S:t Pauls katolska kyrka i Bergen, Norge. Församlingen och Orgelklubben Ferdinand behöver ett väl fungerande undervisningsinstrument. Anders Johnsson är orgelkonsult i detta projekt och berättar om vägen att finna rätt instrument.

Läs också om tre musiker i Burlövs församling och deras arbete med musik som överbryggar och förenar. Sist men inte minst berättar Gunnar Syréhn om Matteuspassionen som musikteater.

Kerstin Odeberg, tf red
Henrik Tobin, red