Dags för ombudsmöte!

Publicerad: 4 september 2016
Nu är det snart dags för KMR:s ombudsmöte, förbundets ”riksdag”, som avhålls vart tredje år. Årets ombudsmöte äger rum den 20-21 oktober och samlar valda ombud från hela landet, jämte förbundsstyrelsen och ombudsmän. För mer utförlig information, se Kyrkomusikernas Tidnings oktobernummer.