Gestaltning

Publicerad: 31 januari 2017

verktyg

Vi lämnar julen bakom oss, går in i förfastan och om några veckor in i fastetiden. Återigen ska vi gestalta vägen upp till Jerusalem. ”Fastans psalmer inbjuder till gestaltning”, säger Mattias Wager, domkyrkoorganist i Stockholm. I KMT nr 2 dyker vi in i hur vi kan gestalta Fastlagssöndagens portalpsalm; ”Se, vi går upp till Jerusalem”.

Kyrkans år är på många sätt tacksamt att arbeta i. Vi får om och om igen möjlighet att levandegöra vandringen upp till Jerusalem, Stilla veckans dramatik och Påskens glädje. ”Vi levandegör, gör en anamnes, kopplar upp mot det gemensamma kosmos. När vi firar högmässa samlas vi på en plats för att fira att Kristus har uppstått från de döda” Så beskriver Carl Sjögren något av det som vi vecka efter vecka, år efter år levandegör. Vi gör inte en nostalgitripp och minns fornstora dagar. Vi levandegör här och nu.

Med kunskap i bagaget underlättas levandegörandet. Februari månads ledare ser på några trendiga ord såsom kreativitet, bildning och kunskap. Men kunskap kan väl aldrig bara vara trendigt? Vad gör det med ett samhälle, men en kyrka, om vi dras in i trendspriralen och om några år beskriver kunskap som enbart något trendigt?!

Välkommen till KMT nr 2 som kommer fredagen den 3 februari.

Kerstin Odeberg
red