Luther och musiken

Publicerad: 1 oktober 2017

kmt1017

KMT nr 10 som utkommer den 6 oktober präglas av temat Luther och musiken:

* Ledare: Johannes Landgren om Martin Luthers syn på musik och vad den kan betyda idag.
* I Intervjun möter vi Luthers ungars mamma, Karin Runow.
* Glimtar och reflektioner från världens största internationella vetenskapskonferens om Luthers musikkultur.
* Reportage om arbetstiden där tre chefer inom Svenska kyrkan förklarar hur de skapar goda förutsättningar och god arbetsmiljö för sina kyrkomusiker.

God läsning, Bo Silfverberg, redaktör