Hur ska det låta?

Publicerad: 1 april 2018

KMT_Nr_4_2018

KMT nr 4 2018 som utkommer 6 april handlar om kyrkomusik i mötespunkten mellan inneboende tradition och nya krav från omgivningen.

• Musikkritikern Martin Nyström vill se kyrkan som ett musikaliskt torg där musikern genom sin yrkesskicklighet kan förbinda genrer och sänka trösklarna för människor som falskeligen tror att de inte gillar klassisk musik.

• När man lever och arbetar i en kyrka som är stadd i förändring behöver kyrkomusikern ha en gehörsbaserad inställning, inte i första hand musikaliskt, utan till sin arbetssituation, säger Solveig Christensen, Norges musikhögskola

• Läs även om de nya STIM-avtalen, fakta och kommentarer.

• Samtal mellan fack och arbetsgivare pågår om viktiga avtalsfrågor för kyrkomusiker.

• I serien om kyrkomusikens historia presenteras senare rön om kyrkomusik i stöpsleven under den utdragna  reformationstiden.

God läsning önskar Bo Silfverberg, redaktör