Återställande av tjänstepensioner

Publicerad: 30 april 2018
Inom Svenska kyrkan finns det pensionärer som i likhet med kommunala pensionärer  har fått kraftiga negativa förändringar av nivåerna på tjänstepensionsutbetalningarna.

Nu står det klart att Svenska kyrkan kommer att följa samma regelverk som gäller för de kommunala pensionärerna, d.v.s. återställa och retroaktivt utbetala felande belopp. Själva utbetalningarna har för kyrkans del inte hunnits med i april, men det är vår förhoppning att Kyrkans pensionskassa kommer att åtgärda detta inom kort.

Henrik Tobin
förbundssekreterare