Ändrade medlemsavgifter

Publicerad: 26 november 2018

Den 1 juli 2018 återinfördes som bekant skattereduktion för fackföreningsavgifter. Det innebär att du som är medlem i ett fackförbund betalar 25 procent lägre medlemsavgift. Besparingen för en medlem i Lärarförbundet genom avdragseffekten kan bli upp till 975 kronor per år räknat på årets medlemsavgiftsnivåer. Du behöver inte själv ansöka om avdrag, din fackliga organisation sänder kontrolluppgift till Skatteverket. Du får tillbaka 25% av medlemsavgiften som skatteåterbäring året efter. Läs mera om detta i denna tidnings juli/augusti-nummer 2018.

Men också Lärarförbundets medlemsavgiftsnivåer har justerats. Förbundets kongress beslutade nyligen att ändra medlemsavgiften för yrkesverksamma medlemmar. Från 1 januari 2019 får majoriteten av förbundets medlemmar en lägre avgift. Avgiften kommer att baseras på arbetstid och inte, som i dag, inkomst. Följande månatliga medlemsavgifter kommer att gälla:

• 290 kronor – betalas av alla yrkesaktiva medlemmar som arbetar 75-100%.
• 150 kronor – betalas av övriga (yrkesverksamma som arbetar 74% eller lägre, föräldralediga, arbetslösa, sjukskrivna och tjänstlediga utan inkomst).

För pensionärer, doktorander och studerandemedlemmar sker inga förändringar. Inte heller sker några förändringar i det tillägg som betalas av den som är dubbelansluten till Lärarförbundet-KMR.

Skatteverkets avdragsregler kommer förstås att baseras på de nya beloppen.

Läs mer om förändringarna här.

Henrik Tobin
Ombudsman