Kvar mitt i byn

Publicerad: 1 april 2019

KMT_Nr_4_2019

Även om medlemstalen viker och allt fler gör något annat söndagar klockan 11 står kyrkomusiken kvar mitt i byn. Dess omistliga roll som ett nav i musik- och kulturlivet eller som en mylla för frön att utvecklas till plantor i, det finns många möjliga liknelser, illustreras i KMT nr 4 som utkommer 3 april.

Kulturminister Amanda Lind kommer till tals liksom arrangörerna bakom Riksting för västerländsk konstmusik, Helena Wessman, Berwaldhallen och på förslag som rektor för Kungl. Musikhögskolan, Susanne Rydén, preses i Musikaliska Akademien, och Stefan Forsberg, Svensk scenkonst.

Johnny Larsson, organist och körledare i Filipstads församling, beskriver på avdelningen Växthuset en spännande skara elever som kräver att han hela tiden varierar sig som pedagog.

God läsning önskar Bo Silfverberg, redaktör