Ett temanummer om psalmer

Publicerad: 3 mars 2020

kmt2003

Temat i KMT nummer 3/2020 är ”Våra psalmer”. I samband med att en ny psalmbokskommitté har inlett sitt arbete så passar KMT på att intervjua Per Olof Nisser som var huvudsekreterare i 1969 års psalmkommitté. Han berättar bland annat om de samhällsförändringar som drev fram vår nuvarande psalmbok, 1986 års psalmbok, och stötestenarna i kommitténs arbete.

Per Olof Nisser gav också nyligen ut ”Psalmernas väg” i fyra band tillsammans med medförfattarna Inger Selander och Hans Bernskiöld. Verket var en spinn-off-effekt av psalmkommitténs arbete, berättar han. Det beskriver psalmernas historiska kontext, möjliga tolkningar och musikaliska influenser. Många har lovordat det verket som sägs vara oumbärligt för både präster och kyrkomusiker. Slutligen ger Per Olof några tips till dem som ska arbeta med en förnyelse av den befintliga psalmboken.

KMT besöker också ett psalmboksmuseum i Värmland. Maria Lagerman har samlat på sig 1 600 psalmböcker från Svenska Kyrkan och Sveriges olika frikyrkor. Under ett besök berättar hon gärna om böckernas historia. Tidningen innehåller också tips från kyrkomusiker runt om i landet som uppmärksammar vår psalmskatt genom olika grepp – något för den verksamme kyrkomusikern att hämta inspiration från.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, har nu gett sitt motbud till facket. Löneutrymmet är begränsat, säger man, och det ska följa industriavtalets märke.