Kulturskolechefen som slår ett slag för Suzukimetoden

Publicerad: 17 mars 2021

För många kyrkomusiker är Gunilla Rönnberg ett känt namn. Det var hon som tillsammans med diplomorganisten Lars Hagström utvecklade Suzukimetoden för kyrkorglar. Idag är hon kulturskolechef i Perstorp där hon erbjuder orgelspel enligt metoden.
Under Coronapandemin har hon gått över till att undervisa digitalt via nätet, vilket lett till mer självständiga elever. För KMT berättar hon här om Suzukimetoden inom orgelundervisning och tipsar om två filmer som du inte får missa.

 

Gunilla Rönnberg (t h) har tillsammans med diplomorganisten Lars Hagström utvecklat Suzukimetoden för kyrkorgel. En av hennes elever är Vanessa i bakgrunden. Foto: Pertorps kulturskola

Gunilla Rönnberg (t h) har tillsammans med diplomorganisten Lars Hagström utvecklat Suzukimetoden för kyrkorgel. En av hennes elever är Vanessa i bakgrunden. Foto: Pertorps kulturskola

Skånes minsta kommun, med cirka 7 000 innevånare, har en kulturskola med 1,65 procents tjänst. Trots att det är en sådan liten kulturskola har den orgelundervisning!

2017 blev Gunilla Rönnberg anställd som kulturskolechef i Perstorp med uppdrag att starta och utveckla en kulturskola i kommunal regi. I snabb takt växte skolans utbud med musik, musikal, dans, bild, film och drama.

Redan 2018 sökte Gunilla, och fick pengar från statens kulturråd till hemövningsorglar till elever. Kommunen köpte in en höj- och sänkbar undervisningsorgel till skolan. I undervisningsrummet finns två pianon och en orgel som Gunilla undervisar barnen på. Just nu är det sex elever som spelar orgel enligt Suzukimetoden, och ännu fler vill börja.

Suzukiorgelmetoden lär eleverna från början att spela på gehör och få ett avspänt spelsätt. Tekniken byggs upp på ett mycket metodiskt sätt. Dessutom lär sig eleverna notläsning parallellt, vilket gör att eleverna utvecklar både teknik, musikaliskt uttryck och notläsning.

– Fast metoden är tänkt för väldigt små barn kan man börja i alla åldrar att spela orgel enligt Suzukimetoden, säger Gunilla.

Om eleverna är 8 år eller äldre klarar de flesta att komma ihåg hur de ska öva på sin läxa. Men elever som är yngre har alltid föräldrarna med på lektionerna och hjälper barnen att öva hemma.

Gunilla Rönnberg började utveckla Suzukimetoden för kyrkorgel 1998 tillsammans med diplomorganist Lars Hagström. De blev godkända av Internationella Suzukiförbundet att bli de i världen som fick utveckla metoden för orgel. Sedan dess har Gunilla haft lärarutbildningar på musikhögskolorna i Piteå, Stockholm, Örebro och Göteborg och även i USA och Australien.

År 2012 bestämde hon sig för att göra en webbutbildning både på engelska och svenska. Tillsammans med filmproducenten Kjell Hedenström, spelade hon in högskoleutbildningens kursgånger som en utbildningsfilm med tillhörande skriftligt kompendium.  Det tog tre år att filma och redigera webbutbildningen, och i januari 2015 publicerades utbildningen som då blev tillgänglig för organister över hela världen.

2019 publicerades också dokumentären ”The Story of the Suzuki Organ Method” på Youtube. Den beskriver Suzukiorgelmetodens utveckling under 20 år, och hur organister runt om i världen – allt ifrån Sverige och Island till USA, Australien och Peru – har utbildat sig till Suzukiorgellärare, arbetat med metoden och uppnått fantastiska resultat.

När Gunilla Rönnberg fick tjänsten som kulturskolechef i Perstorps kommun dröjde det inte länge förrän hon startade orgelundervisning med hjälp av Suzukimetoden.

Parallellt har Gunilla sedan 1998 haft mellan sex till tolv Suzukiorgelelever. 2013 flyttade hon från Örebro till Ängelholm i Skåne. De första fyra åren arbetade hon som organist, men 2017 fick hon tjänsten som kulturskolechef i Perstorp. Eftersom hon brukar undervisa orgelelever var det naturligt att starta en sådan undervisning.

suzuki2

Gunilla Rönnberg undervisar fortfarande elever med hjälp av Suzukimetode, trots allt ansvar och all tid en chefsbefattning kräver. Här tillsammans med eleverna Lucas och Mellvin. Foto: Perstorps kulturskola

– Eleverna tycker att det är roligt att spela med både händer och fötter, och det är så lätt att få barn och ungdomar att bli intresserade av orgelspel, säger Gunilla.

Förra våren övergick Gunilla till att undervisa interaktivt på grund av Covid-19 pandemin. Undervisningen ledde till förvånansvärt bra resultat. Från tre kameror ser eleverna både händer, fötter och ansikte och kan lätt förstå instruktioner.

En Suzukilärare är expert på att vägleda elever till snabb inlärning genom att peka på fingrar och tangenter. När Gunilla började undervisa digitalt märkte hon att eleverna snabbt blev mer självständiga än tidigare, vilket var mycket positivt. Förutom de interaktiva lektionerna i realtid, spelar lärarna in läxhjälp till eleverna. Den digitala erfarenhetsutveckling som corona-pandemin har medfört kommer man nu att dra nytta av i framtiden, både i lärarutbildningen och i undervisningen av barn.

Gunilla Rönnberg/Lars Bergström

Länkar:

The Story of the Suzuki Organ Method: https://www.youtube.com/watch?v=AqCmm9BmlrA&t=5s
Officiell sida för Suzukiorgelmetoden: www.suzukiorgan.com