Svenska kyrkans avtal 20 – UPPSAGT

Publicerad: 25 januari 2022

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) har sagt upp Svenska kyrkans omställningsavtal samt Svenska kyrkans avtal 20 inklusive löneavtalet.

Under hösten 2021 har parterna på avtalsområdet arbetat gemensamt för att nå en överenskommelse om ett nytt omställningsavtal. Det är stora förändringar både avseende omställningsåtgärder och Lagen om anställningsskydd (LAS) som riksdagen förväntas besluta om under 2022, och som därmed ska omhändertas i kollektivavtal. Dessa frågor måste förhandlas nogsamt och med stor omsorg för att balansen mellan flexibilitet och trygghet ska kunna säkerställas.

Lärarförbundet/KMR arbetar vidare i förhandlingar med avsikten att nå en överenskommelse om nya avtal i god tid för att kunna omhänderta väntade lagändringar. Vi önskar nå en överenskommelse som innehåller balanserade förändringar till gagn för både arbetsgivare och arbetstagare samtidigt som förändringarna är anpassade efter Svenska kyrkan.