Lennart Stripple avliden

Publicerad: 4 mars 2022


KMR:s hedersledamot, tidigare ordförande (1977-1984) och under åren 1959-1991 studierektor och pedagog på Stora Sköndal, Lennart Stripple har avlidit, 96 år gammal. I samband med 90-årsdagen intervjuades han i KMT. På frågan ”Har kyrkomusiken någon framtid?” svarade han bl a så här:

“Man är som organist en viktig del av gudstjänsten. Det gäller att ha en fingertoppskänsla för nuet i gudstjänsten och samtidigt vara helt förtrogen med vår tradition och liturgi. Det har alltid funnits skönhet i gudstjänsten, inte minst via musiken. Men jag är optimist! Jag ber och hoppas att vår Herre hjälper kyrkan, för kyrkan behöver vår Herres hjälp!”