Ny termin och nya tag. Körarbetet är i fokus i detta nummer.

Publicerad: 12 september 2022

Ragnar Håkanson tar i sin ledare upp körens viktiga roll i gudstjänsten och för kyrkans liv överhuvudtaget. Att leda en kör kräver mer än att bara dirigera. Ibland skaver det i den sociala delen och även detta ska ledaren hantera. Det sätter vi ord på i detta nummer.

Kyrkomusikerbristen är ett faktum och insatser måste göras. Det görs en hel del runtom ilandet. Läs om det och så månadens möte: en intervju med Nils-Gunnar Karlson som berättar om sina uppgifter som förbundsordförande.