Stadig kurs mitt i förändringen!

Publicerad: 27 januari 2023

Det mesta är sig likt, men ändå inte…

Från och med årsskiftet befinner vi oss i ett nytt landskap. Den fackliga kartan har ritats om. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har gått samman till Sveriges Lärare och bildar därmed ett av de största fackförbunden i Sverige. Lärarnas röst i samhället behöver stärkas och det tror jag är viktigt för den framtida samhällsutvecklingen. KMR har sedan länge haft ett samarbete med Lärarförbundet när det gäller det fackliga arbetet och under senhösten har överläggningar förts kring hur framtiden skulle kunna se ut. I samband med Lärarförbundets sista kongress i slutet av november tecknades ett nytt samarbetsavtal mellan Kyrkomusikernas Riksförbund och Sveriges Lärare. Det är vi i KMR:s ledning mycket glada och stolta över. Yrkesverksamma kyrkomusiker kommer även fortsättningsvis att vara dubbelanslutna. Det nya är att kyrkoanställda medlemmar inom Sveriges Lärare nu kommer att finnas med inom privat organisering i en riksförening för Svenska kyrkan i stället för att organiseras i kommunala lokalavdelningar. 

En stor organisation har också stora muskler och är bättre rustad för att möta framtiden på svensk arbetsmarknad. Det gäller samlad kompetens vad gäller avtal, arbetsmiljö, ekonomi, juridik, rådgivning, ombudsmannastöd, och allt annat som behövs för effektivt och modernt fackligt arbete. Vi kyrkomusiker behöver goda villkor och en bra arbetsmiljö för att kunna göra ett gott arbete. Rekrytering av nya kyrkomusiker kräver detsamma. Fackligt arbete och sammanhållning är därför mycket viktigt för oss i kåren.

Vi kommer under året att få lära oss ett antal nya fackliga arbetsformer och begrepp. Som exempel kan nämnas att våra Stiftsombud numera heter Förhandlingsombud inom Sveriges Lärare och jag kan försäkra att de är precis lika skickliga och kunniga som förut.

Redan i det förra samarbetsavtalet från 2008 kunde man läsa att KMR och Lärarbundet skulle arbeta för att bilda riksavdelning. Nu blev det inte så utan KMR finns kvar som eget förbund. Under våren 2023 kommer den nya organisationen i Sveriges Lärare för kyrkoanställda inom Svenska kyrkan att ta form. Interimsstyrelsen för riksföreningen består av de ordinarie ledamöterna i KMR:s förbundsstyrelse. Skillnaden är att förhandlingsmandaten som tidigare låg hos lokalavdelningarna nu ligger samlat hos riksföreningen. 

Sammanfattningsvis kan man tänka i form av en bild som jag ofta tar fram. Tänk ett villakvarter där två mycket goda och hjälpsamma grannar bor – Sveriges Lärare och Kyrkomusikernas Riksförbund. Det finns ett mycket lågt staket mellan tomterna och vi som bor i husen vistas ofta på båda. På KMR:s tomt ser nästan allt ut som vanligt, men på Sveriges Lärares sida av staketet byggs en ny riksförening upp av medlemmar anställda i Svenska kyrkan. Det är verkligen spännande och en förmån att få vara med och forma det nya och att få påbörja nya arbetsformer. Det kommer nog att ta lite tid, men tillsammans hjälps vi åt och stakar ut framtiden, i både det vi känner igen och i det som är nytt.

Jag vill samtidigt önska dig ett Gott och Välsignat år 2023!

Nils-Gunnar Karlson

Förbundsordförande, Kyrkomusikernas Riksförbund