KMT maj

Publicerad: 1 maj 2023

”Våga satsa” är temat för majnumret av KMT. Vi kraftsamlar tillsammans,  för kyrkomusikerkåren besitter en stor kompetens och vi kan lära och ta hjälp av varandra. Det måste vi för att orka gasa på lite extra även genom kurvorna, när statistiken för antal körer och körsångare pekar neråt.  Då kan vi långsamt, lyhört och långsiktigt bygga upp ungdomskörer, rekrytera körsångare i synnerhet pojkar och män och satsa på barnens sång. Då antar vi med kraft och glädje de utmaningar som Ragnar Håkanson nämner i boken Vi älskar att sjunga och som han beskriver i ledaren.