Vad händer i huvudet på en ordförande?

Publicerad: 14 juli 2023

Ledare – Nils-Gunnar Karlson

Nils-Gunnar Karlson, förbundsordförande

Ja, vad händer med oss kyrkomusiker när terminen gått mot sitt slut och sommaren har kommit. De flesta av oss gör nog någon form av inre sammanfattning av terminen. Blev det som det var tänkt? Det mesta blev nog det även om vårt yrke bjuder på många överraskningar. Har själv alltid funderat över varför det dyker upp julnoter så här i början av sommaren när koristerna lämnar in sitt material.  Vi hjälptes ju åt att sortera in sådant i arkivet redan i januari. En annan fundering brukar vara, varför det kom så många besökare till vissa saker som vi arrangerat, men inte till andra? Ibland hittar vi rimliga svar medan andra gånger går det knappt att analysera fram en förklaring. Det är verkligen ett spännande yrke som vi har…

Vad rör sig då i mitt huvud? På liknande sätt brukar jag fundera över det fackliga arbete som gjorts och vad som hänt på vår front just den här terminen. Vid årsskiftet bildades Sveriges Lärare när Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gick samman. Mycket tid har ägnats åt att börja bygga upp en riksförening för kyrkans anställda inom Sveriges Lärare. Den som arbetar i kyrkan har ju tidigare tillhört en avdelning hos Lärarförbundet i den kommun där vi arbetat. I enlighet med de beslut som fattades före samgåendet samlas vi nu under ett tak i Sveriges Lärare Riksförening Svenska kyrkan. Föreningen hade sitt första årsmöte i slutet av maj och då valdes en ordinarie styrelse. Styrelsen har som huvuduppgift att fortsätta uppbyggnaden av riksföreningen samt att försöka få tillgång till de kanaler som behövs för att nå ut till medlemmarna. Vi kan konstatera att det just nu råder visst informationsunderskott.

En stor glädje för oss är det nya avtalet som tecknades med Svenska kyrkan i början av maj. Just nu pågår ett febrilt arbete runt om i landet kring årets lönerevision. Jag hoppas verkligen att du får uppskattning för det goda arbete du gör. Vi kan konstatera att de som byter arbete ofta gör en löneresa och att trotjänare som varit länge hos sin arbetsgivare ofta missgynnas. Den nya dialogmodellen där arbetstagare och arbetsgivare möts i diskussionen om kronor och ören borde vara ett bra forum för att komma fram till rätt lönesättning. Kyrkomusiker är bristvara och mycket viktiga i församlingsarbetet!  

“… god arbetsmiljö är färskvara!”

Vissa arbetsgivare säger sig inte konkurrera med lön utan med att ha en god arbetsmiljö. Det är ett märkligt påstående, för en god arbetsmiljö ska väl alla ha, oavsett var man arbetar och får i lön. De arbetsplatser som inte upprätthåller en bra arbetsmiljö kommer att få allt svårare att rekrytera och behålla sin personal. Det kan gå väldigt fort utför på en arbetsplats när arbetsmiljön inte vårdas. Det är därför viktigt att hela Svenska kyrkan arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor för en god arbetsmiljö är färskvara!

Just nu är det examenstider för nya kyrkomusiker. Det är alltid en förmån att få vara med vid en examen och att där få möta nya entusiastiska människor som valt att bli kyrkomusiker. Tänker ofta att vårt yrke är det allra bästa musikeryrket och att det finns gott om jobb. Som kyrkomusiker är vi en viktig del av förkunnelsen om den levande Herren, vi får spela själva, leda andra, undervisa och även vara entreprenörer i det viktiga kulturarbete som kyrkan utför. Svenska kyrkan är ju den i särklass största konsertarenan i Sverige.

Önskar dig en riktigt god och välsignad sommar med möjlighet till vila och avkoppling!

Nils-Gunnar Karlson  

Förbundsordförande, Kyrkomusikernas Riksförbund