Kuggar i maskineriet

Publicerad: 14 november 2023

Ledare – Karin Wall-Källming

Tiderna är fortsatt hårda med fullt krig ute i världen. Här i Sverige pågår gänguppgörelser som även drabbar helt oskyldiga. Vad göra? I medier dryftas frågan och en sak är debattörer och politiker överens om. Det viktigaste är att stoppa nyrekryteringen av unga till de kriminella nätverken. Håller med. Åhörde vid ett tillfälle en lång debatt och uppfattade att efter ett tag tar man inte hela meningen utan landar i att man måste stoppa nyrekryteringen av unga till nätverken. Hoppsan Kerstin! Det finns goda och nödvändiga nyrekryteringar och nätverk. Det är illa att samhället rustar ner kultursektorn, där man erbjuder goda och icke kriminella nätverk. Sång och musik kan ge människor, exempelvis i en kör, ett sammanhang att bli sedda och bekräftade i.  Nyrekryteringen till vårt yrke är en ödesfråga för Svenska kyrkan, utan musiken tystnar vår kyrka. Låt mig tala för oss alla och utbrista:

Nej, vi tänker verkligen inte stoppa nyrekryteringen av unga till våra orgel(nät)verk  

Detta KMT-nummer präglas av bilder och berättelser från rekryteringsarbete runt om i landet. Syftet är inte att orsaka dåligt samvete för att Du, i egna eller andras ögon, inte gör tillräckligt utan för att ge inspiration och konkreta tips om tillvägagångssätt.  Vi måste hjälpas åt. Det är inte alltid enkelt och det är inte utan diverse hinder. Utveckling knakar, men är inte farligt!  Medvetandegraden om rekryteringsbehovet är olika inom varje stift, inom varje pastorat och till och med inom varje, läs stor, församling. Därmed ser också vidtagna åtgärder olika ut. Här finns allt från kyrkans egna musikskolor ner till kontexter där man inte ens vill släppa in orgeleleven på orgelläktaren och än mindre ge tid till undervisning. Det sistnämnda är svåra fall av ”nånannanism” dvs -nån annan än vi här i Lingonmåla får fixa rekryteringen och undervisningen, vi har varken råd eller tid till detta.

“Se till att inte det blir 11 dl på litern.”

Men nu är det så, att det vi gör, smått som stort, spelar roll.  Det behöver inte vara så svårt och dyrt att vara den kugge som behövs för att församlingen ska bli en rekryterande miljö. Det kan räcka med att uppmuntra och att se till att någon får undervisning på annat håll om man själv inte har möjligt. Det kan vara att ställa frågan som är så viktig; Har du funderat på att bli kyrkomusiker? Läs intervjun med David Johansson.

Vi kyrkomusiker ska inte göra rekryteringsarbetet själva, församlingen står för resurserna som krävs.  Kyrkomusikerna har i sitt avtal möjligheten till att volymberäkna sin tjänstgöring. Det är viktigt när det faktiskt är mycket som hänger på oss. Det kan lätt rinna över.  Men vi har AFS 2015:4 Arbetsmiljöverkets författning ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för arbetsmiljön och att se till att inte det blir 11 dl på litern. Det är också praktiskt vid tjänstledigheter att räkna ut vad ex en halvtid kan innehålla.  Andra fackförbund förespråkar årsarbetstid och att man vid samtal kommer överens med arbetsledaren/ chefen vad som ska ingå. Frågan inställer sig genast: vem uppfinner den tiden för den redan hårt ansträngda ledningsfunktionen? Läser vi inte alltför ofta om Svenska kyrkans brist på bra chefer?

En sak till. Det finns en besynnerlig övertro att bara vi gör allting lika för alla, så blir det rättvist och bra och det är ju målet, eller?  ”Varför ska ni kyrkomusiker ha det så här?  Det borde vara lika! ” kan man få höra.  Svaret är att så länge vi inte har samma arbetsuppgifter finns ingen anledning till detta. Vi har ett system som är anpassat efter vårt arbete och det har vi provat i över 30 år. Det fungerar. Det gör inte alla system som ersatt en mänsklig kontakt i Svenska kyrkan, en idéburen organisation som har relationer i centrum. Till sist Psalm 923. vers 2: Jesus, hjälp oss finna tid, för det som vi nu ska göra. I vår brådska finna frid. När du kallar låt oss höra. Låt oss i din kärlek vandra, lär oss lita på varandra.

Karin Wall-Källming, redaktör för KMT
tidigare stiftsmusiker och kyrkomusiker