God Jul från orgelpallen…

Publicerad: 14 december 2023

Att få spela våra kända advents- och julpsalmer när många människor sjunger är bland det finaste jag vet i mitt arbete. Att öva och framföra repertoar som både körsångare och församling älskar känns angeläget. Det finns ju så mycket att välja på… Ibland måste vi få utmana med annan repertoar, vad gäller svårighetsgrad och längd. De stora klassiska verken likaväl som den nya musiken måste få framföras. Mitt arbete som kyrkomusiker känns väldigt viktigt just nu. Det får jag många bevis på från församling och körsångare.

Blir detta till av sig självt? Du som kyrkomusiker vet svaret. Nästan allt det vi gör har en lång startsträcka som långt ifrån alla ser. Det ska beställas noter, planeras, övas, organiseras och kommuniceras i allehanda kanaler innan det slutligen blir dags att framföra musiken. Våra chefer ser inte alltid vad som ligger bakom ett körframträdande, en musikgudstjänst eller en julkonsert. När vi Förhandlingsombud har överläggningar med olika arbetsgivare i arbetstidsfrågor får vi åter och återigen förklara allt detta.

Kan en församling förvänta sig all denna musik – ja, så länge Du som kyrkomusiker finns. Det är Du och jag som bär upp det hela. Men utan Dig och mig vet jag inte…

Har nyligen lyssnat till debatten kring kyrkomusik i kyrkomötet. I år fanns fyra motioner som berörde den kommande bristen på nya kyrkomusiker. Av dessa hade två hämtat citat och information från Kyrkomusikernas Riksförbund. En annan handlade om ekonomin för våra kantors-utbildningar och så fanns en mer allmän om rekrytering av profilyrken i Svenska kyrkan. Man kan se årets möte som historiskt med så många inspel i dessa frågor. Vi kan konstatera att medvetenheten om en kris på kyrkomusikerområdet har ökat väsentligt, men också att meningarna om vad som ska göras går isär mellan kyrkopolitikerna. Debatten gick från domedagsstämning, som en tidning uttryckte det, till att vi i alla fall en gång kan förvänta oss musik och sång i himlen! Det slutade med att två av motionerna antogs av Kyrkomötet 2023, den om ekonomin och den om att säkra tillgången på utbildade kyrkomusiker. KMR önskar och vill att det i varje pastorat ska finnas möjlighet att få lära sig spela orgel. Vi får hoppas att dessa motioner och den viktiga debatten kring motionerna ger kraft till ett riktigt ”kyrkomusikerlyft”.

God arbetsmiljö och bra villkor är helt klart viktiga för att kunna rekrytera och behålla kyrkomusiker. Du och jag måste ha goda förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Kyrkans chefer, arbetsledare och förtroendevalda måste utbildas i dessa frågor och bli medvetna om det arbete vi utför. Goda förutsättningar måste ges till våra kyrkomusikerutbildningar runt om i landet så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete och nya skolor måste etableras i regioner där dessa saknas. Och framför allt måste vi ha många orgelelever runt om i pastoraten!

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År önskas från orgelpallen!

Nils-Gunnar Karlson
Förbundsordförande