Avtalsdokument Svenska kyrkans avtal 12

Publicerad: 24 juni 2012

I väntan på fullständiga avtalsdokument för Svenska kyrkan finns f.n. följande preliminära underlag att tillgå (hämtade från webbplatsen för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation):

Förändringar i Svenska kyrkans avtal 12                                                                  (Alla förändringar mot tidigare avtal markerade med rött)

Kommentarer Avtal 12 kyrkomusiker