Nytt avtal för Svenska kyrkan 2017

Publicerad: 27 juni 2017

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har tecknat ett nytt avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för Svenska kyrkan 2017. Avtalet omfattar bland annat kyrkomusiker och lärare anslutna till Lärarförbundet och i förekommande fall KMR. Överenskommelsen är treårig och avtalsperioden sträcker sig från 2017-04-01 till 2020-03-31.

Här kan du läsa en sammanfattande översikt över de viktigare förändringarna.