Nytt avtal och stor körundersökning i KMT

KMT nr 1 2021
– Det var en förhandling med brant uppförsbacke och som drog ut på tiden. Arbetsgivarorganisationen yrkade på en rad försämringar, bland när det gäller regler för orgelskor, kläder och utvecklingstid. Men det var värden vi lyckades försvara och behålla, säger Nils-Gunnar Karlson, förbundsordförande i KMR. I övrigt följer avtalet det så kallade märket och ligger väl i linje med övriga avtal på den svenska arbetsmarknaden. I tidningen kan du läsa mer om avtalets innehåll och konstruktion.